Schadebeheer Bedrijfswagens

Schadebeheer Bedrijfswagens

Opvolging schadedossiers

Wanneer 1 van uw medewerkers betrokken raakt bij een ongeval, brengt dit zowel voor hen als voor u als werkgever altijd enige beslommeringen met zich mee.

De wagen moet immers hersteld worden, een expertise moet gebeuren, de verzekering moet worden aangeschreven en de eventuele vergoeding van de kosten moet opgevolgd worden.

XYRUS regelt de herstellingen rechtstreeks met de bestuurder en de leveranciers, beantwoordt hun vragen en neemt eventuele bezorgdheden weg.

Ook de afhandeling van het bijbehorende verzekeringsdossier wordt volledig door XYRUS opgevolgd.

Gecentraliseerde facturatie

Om ook uw boekhouding tijd te besparen, kan u opteren om de facturatie van schadeherstellingen centraal te laten verlopen via XYRUS.

Indien u hiervoor kiest, zullen de leveranciers hun facturen opmaken op naam van XYRUS.

XYRUS controleert en verwerkt de individuele facturen en bezorgt u vervolgens periodiek een verzamelfactuur met een bijgevoegd detail.

Op deze manier ontvangt uw boekhouding slechts 1 factuur, waarbij het detail op maat ervoor zorgt dat de kosten op een eenvoudige manier aan het juiste kostencenter kunnen worden toegewezen.

Rebilling

In de meeste wagenparkreglementen voorziet de werkgever een eigen bijdrage van de werknemer in geval van schade.

XYRUS kan de doorrekening ervan voor u opvolgen, zodat u zelf enkel nog de bijdrage moet innen bij uw werknemer.

XYRUS bekijkt per dossier of er een franchise ten laste van de werknemer van toepassing is en verwittigt de werknemer van het bedrag dat door u aan hem zal worden doorgerekend.

De werkgever krijgt op zijn beurt periodiek een overzicht aangeleverd van al de aan te rekenen bedragen, zodat hij de inning ervan op een eenvoudige manier kan afhandelen.

Rapportering

Ondanks de rechtstreekse communicatie tussen XYRUS en uw werknemer, blijft uw vlootverantwoordelijke steeds op de hoogte door middel van periodieke rapporteringen.

Deze rapporteringen zijn volledig op maat van de klant en kunnen in verschillende formaten afgeleverd worden, zodat u deze indien gewenst in uw eigen software- en/of boekhoudpakket kunt importeren.

Geïnteresseerd in onze dienstverlening rond schadebeheer?

Laat uw gegevens na, wij contacteren u spoedig