Onderhoud Bedrijfswagens

Onderhoud Bedrijfswagens

Opvolging onderhoud

Om aan de garantievoorwaarden te voldoen moet ieder voertuig minstens 1 maal per jaar op onderhoud gaan. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit nadelig zijn wanneer een defect aan het voertuig zich voordoet.

XYRUS kan voor u opvolgen dat de werknemer tijdig op onderhoud gaat met zijn voertuig en registreert ieder uitgevoerd onderhoud.

Op basis van de datum van het laatste onderhoud en de kilometerstand van de wagen (aangeleverd door de klant of op basis van de gegevens van de tankkaart), gaat XYRUS na wanneer de wagen opnieuw op controle moet.

Wanneer de werknemer niet tijdig op onderhoud gaat, krijgt hij een bericht met instructies voor het maken van een afspraak.

XYRUS volgt ook op dat het onderhoud effectief wordt uitgevoerd.

Gecentraliseerde facturatie

Om ook uw boekhouding tijd te besparen, kan u opteren om de facturatie van onderhoudsbeurten centraal te laten verlopen via XYRUS.

Indien u hiervoor kiest, zullen de leveranciers hun facturen opmaken op naam van XYRUS.

XYRUS controleert en verwerkt de individuele facturen en bezorgt u vervolgens periodiek een verzamelfactuur met een bijgevoegd detail.

Op deze manier ontvangt uw boekhouding slechts 1 factuur; waarbij het detail op maat ervoor zorgt dat de kosten op een eenvoudige manier aan het juiste kostencenter kunnen worden toegewezen.

Rapportering

Ondanks de rechtstreekse communicatie tussen XYRUS en uw werknemer, blijft uw vlootverantwoordelijke steeds op de hoogte door middel van periodieke rapporteringen.

Deze rapporteringen zijn volledig op maat van de klant en kunnen in verschillende formaten afgeleverd worden. Zo kunt u deze indien gewenst in uw eigen software- en/of boekhoudpakket importeren.

Wij ontzorgen u volledig van het onderhoud van uw vloot. Wilt u hier meer over weten?

Laat uw gegevens na, wij contacteren u spoedig.