Inlevering Bedrijfswagens

Inlevering Bedrijfswagens

Opvolging expertisedossiers

Wanneer een werknemer zijn voertuig terug bij u inlevert op het moment dat hij de firma verlaat of een andere wagen ontvangt, wilt u er zich als werkgever van verzekeren dat u de wagen in goede staat terug krijgt.

XYRUS kan voor u de expertises bij inlevering coordineren, zodat eventuele schade tijdig en correct wordt vastgesteld.

XYRUS volgt het vastleggen van expertise-afspraken op, analyseert de expertiseverslagen op basis van de rentanorm en coordineert de eventuele herstellingen.

Op deze manier blijft de wagen steeds in goede staat en kan u de niet-aanvaardbare kosten eraan tijdig verhalen op de verantwoordelijke partij.

Gecentraliseerde facturatie

Om ook uw boekhouding tijd te besparen, kan u opteren om de facturatie van de herstellingen na inlevering centraal te laten verlopen via XYRUS.

Indien u hiervoor kiest, zullen de leveranciers hun facturen opmaken op naam van XYRUS.

XYRUS controleert en verwerkt de individuele facturen en bezorgt u vervolgens periodiek een verzamelfactuur met een bijgevoegd detail.

Op deze manier ontvangt uw boekhouding slechts 1 factuur waarbij het detail op maat ervoor zorgt dat de kosten op een eenvoudige manier aan het juiste kostencenter kunnen worden toegewezen.

Rebilling

In de meeste wagenparkreglementen voorziet de werkgever een eigen bijdrage van de werknemer in geval van schade bij inlevering van de wagen.

XYRUS kan de doorrekening ervan voor u opvolgen, zodat u zelf enkel nog de bijdrage moet innen bij uw werknemer.

XYRUS bekijkt per dossier of er een franchise ten laste van de werknemer van toepassing is en verwittigt de werknemer van het bedrag dat door u aan hem zal worden doorgerekend.

De werkgever krijgt op zijn beurt periodiek een overzicht aangeleverd van al de aan te rekenen bedragen, zodat hij de inning ervan op een eenvoudige manier kan afhandelen.

Rapportering

Ondanks de rechtstreekse communicatie tussen XYRUS en uw werknemer, blijft uw vlootverantwoordelijke steeds op de hoogte door middel van periodieke rapporteringen.

Deze rapporteringen zijn volledig op maat van de klant en kunnen in verschillende formaten afgeleverd worden zodat u deze indien gewenst in uw eigen software- en/of boekhoudpakket kunt importeren.

Wilt u de afhandeling van ingeleverde voertuigen graag uitbesteden?

Laat uw gegevens na, wij contacteren u spoedig om kennis te maken